Ścieżki
Mojego
Świata

Paszport dla dziecka - wszystko, co musisz wiedzieć

Paszport dla dziecka, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, by wyrobić ten dokument : wniosek, gdzie złożyć, ile się czeka? Urzędy paszportowe w Polsce przeżywają w 2022 roku oblężenie – tyle osób chce mieć paszport, innym skończyła się jego ważność. Pisałem już o tym, jak wyrobić paszport dla osoby dorosłej. Dziś kilka słów o tym, co musisz wiedzieć, by wyrobić paszport dla dziecka, a więc: kto może złożyć wniosek jakie dokumenty należy zgromadzić i przedstawić, gdzie wypełnić wniosek, ile zapłacisz za wyrobienie dokumentu, czy i w jakich sytuacjach można liczyć na zniżki.

Po co dziecku paszport?

Dokument ten jest potrzebny w sytuacji, gdy planujemy wyjazd z dzieckiem zagranicę, bądź dziecko uczestniczy w zagranicznym, zorganizowanym wyjeździe, np. na obozie, na wymianie, etc. Jeśli jest to podróż po krajach Unii Europejskiej (UE), dziecko powinno posiadać paszport albo dowód osobisty. Wyjazd poza kraje unijne? Tu paszport jest bezwzględnie wymagany.

Wniosek o paszport dla dziecka
Droga Transfogarska w Rumunii – by wjechać do tego kraju musisz mieć paszport dla dziecka.

Przygotuj się dobrze

Złożenie wniosku o paszport dla dziecka wymaga niestety więcej zachodu, niż złożenie wniosku o ten dokument dla osoby dorosłej. Choćby z tej przyczyny, że przepisy inaczej określają wyrobienie dokumentu dla dziecka do lat 5 i powyżej tego wieku. Krok po kroku wyjaśnię, kto może złożyć wniosek, jak go złożyć, jakie dokumenty zebrać.

Kto składa wniosek o wyrobienie dokumentu

By wyrobić paszport dla dziecka, w punkcie paszportowym muszą być obecni jego rodzice lub opiekunowie prawni i we dwoje muszą złożyć wniosek o wyrobienie dokumentu. Reasumując: do złożenia wniosku o ten dokument dla dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców bądź obojga opiekunów prawnych.

Przepisy dopuszczają w określonych sytuacjach, że dopuszczalna jest obecność jednego z rodziców albo jednego opiekuna prawnego, w sytuacji jeśli:

 • drugi rodzic albo opiekun wyrazi na to zgodę i dodatkowo potwierdzi to na piśmie. Uwaga! Jego podpis na zgodzie musi być potwierdzony notarialnie bądź przez konsula lub urzędnika punktu paszportowego,
 • rodzic lub opiekun składający wniosek ma orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic lub opiekun nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • jeśli rodzic lub opiekun ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • jeśli ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeśli jeden z rodziców bądź opiekunów nie żyje.
Paszport dla dziecka - wyrobienie dokumentu jest ważne
Tivoli Gröna Lund to świetne miejsce zabawy dla dzieci w Sztokholmie. By wjechać do Szwecji, dziecko powinno mieć paszport.

Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku?

Uwaga, to bardzo ważne!

 • Jeśli składany jest wniosek dla dziecka do lat 5, nie musi być ono obecne w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku ani przy jego odbiorze.
 • Jeśli jednak jest między 5. a 13 rokiem życia, jego obecność jest niezbędna. Po co? Po ukończeniu 12. roku życia urzędnik musi mu pobrać odciski palców do paszportu.
 • Jeśli dziecko jest w przedziale wiekowym 13-17 lat, to musisz wiedzieć, że również bezwzględnie powinno być obecne podczas składania wniosku. Urzędnik pobierze jego odciski palców, a dziecko będzie też musiało dodatkowo podpisać się na wniosku o paszport.

paszport dla dziecka – jak się przygotować

W przypadku dzieci do 17. roku życia, rodzice lub opiekunowie prawni składają:

 • wniosek o wydanie paszportu. Musisz wiedzieć, że nie należy drukować i wypełniać wniosków ściągniętych z Internetu. Wniosek o wyrobienie dokumentu jest dostępny w punkcie paszportowym i wyłącznie tam należy go wypełnić. Trzeba pamiętać, aby we wniosku rodzice lub opiekunowie prawni podpisali zgodę. Nie należy tego robić przed złożeniem wniosku. Podpis trzeba złożyć w obecności urzędnika,
 • potrzebne będzie jedno kolorowe zdjęcie dziecka. Musi być aktualne, wykonane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Najlepiej więc zrobić takie zdjęcie niezwłocznie przed złożeniem wniosku,
 • dowód wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdza uprawnienie dziecka do skorzystania z ulgi bądź zwolnienia z opłaty. Takim dokumentem może być np. legitymacja szkolna),
 • o ile dziecko ma ważny paszport bądź własny dowód osobisty, należy je również dostarczyć,
 • jeśli rodzina znajduje się w systemie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, też należy ją również przedłożyć.
Musisz wiedzieć, że wyrobienie dokumentu trwa 30 dni
Wyrobienie dokumentu, jakim jest paszport dla dziecka, trwa. Zrób to przed wakacjami.

Ważne! Zapamiętaj to!

Uwaga! Jeśli wniosek o wyrobienie dokumentu, jakim jest paszport dla dziecka składa tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, musisz wiedzieć, że trzeba przygotować dodatkowo to, o czym pisałem powyżej, a więc:

 • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego, potwierdzoną notarialnie, przez konsula bądź urzędnika punktu paszportowego,
 • orzeczenie sądu, w którym zawarta jest informacja wykluczająca prawo drugiego rodzica bądź opiekuna o decydowaniu w kwestii wydaniu paszportu dla dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego ze zgodą sądu na wydanie paszportu dla dziecka,
 • jeśli ojciec jest nieznany, to należy dostarczyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka,
 • akt zgonu drugiego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • dodatkowo urzędnik może poprosić o skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeśli nabędzie wątpliwości co do tożsamości czy obywatelstwa dziecka, bądź też w przedstawionych do wniosku dokumentach będą podane sprzeczne ze sobą dane.

Ile za paszport dla dziecka

Musisz wiedzieć, że zależy to od wieku dziecka. I tak:

 • dzieci do 5. roku życia – koszt paszportu wynosi 30 zł. Jeśli dziecko jest w rodzinie wielodzietnej (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny) to zapłacisz tylko 15 zł,
 • dzieci między 5 a 13. rokiem życia – koszt paszportu to 60 zł, 30 zł w przypadku przedłożenia do wglądu dokument potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ulgi, jak np. legitymację szkolną. Jedynie 15 zł, jeśli dziecko jest z rodziny wielodzietnej (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny),
 • dzieci między 13 a 17. rokiem życia – koszt paszportu wynosi 140 zł. Zapłacisz 70 zł przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi, na przykład legitymację szkolną. Tylko 35 zł kosztuje taki paszport w przypadku dziecka z rodziny wielodzietnej (ogólnopolska Karta Dużej Rodziny).
By wrobić paszport dla dziecka, trzeba złożyć wniosek.
Dzieci potrzebują dokumentu tożsamości w krajach unijnych. Poza nimi bez paszportu ani rusz. Do Chin czy innych egzotycznych miejsc dziecko bez paszportu nie wjedzie.

Bezpłatny paszport dla dziecka? To możliwe!

Przepisy określają sytuacje, w których nie zapłacisz za paszport dla dziecka. Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, jeśli dziecko przebywa w domu pomocy społecznej bądź w zakładzie opiekuńczym, natomiast wyjazd za granicę wiąże się z jego długotrwałym leczeniem albo operacją. Nie zapłacisz również wtedy, gdy okaże się, że paszport posiada ma wadę techniczną, uniemożliwiającą np. odczytanie danych z mikroprocesora.

Zniżka na paszport?

Tak, można zapłacić mniej, jeśli wymieniamy paszport dla dziecka przed upływem jego ważności z jednego z trzech powodów:

 • jeśli nastąpiła zmiana wyglądu – dzieci rosną, więc w rzeczywistości mogą wyglądać inaczej, niż na zdjęciu w wyrobionym już wcześniej paszporcie,
 • w sytuacji, gdy zmieniły się dane dziecka, takie jak np. nazwisko,
 • a także, jeśli w paszporcie dziecka brak już miejsca na kolejne wizy czy stemple, potwierdzające przekroczenie granicy.

Uwaga! Dokładną informację w takich sytuacjach uzyskasz, kontaktując się z tym w punktem paszportowym, w jakim zamierzasz złożyć wniosek. Tam też dowiesz, jak można zapłacić za dokument. Pamiętaj: zachowaj dowód wpłaty!

Paszport dla dziecka to rzecz potrzebna
Legitymacja szkolna dziecka to za mało, by zabrać je na wycieczkę np. do Rumunii. Musi mieć dowód tożsamości, najlepiej paszport.

Co, jeśli paszport został zniszczony?

W sytuacji, gdy z własnej winy stracisz czy zniszczysz paszport dziecka, opłata za wyrobienie nowego dokumentu będzie trzykrotnie wyższa! W zależności od tego, ile dziecko ma lat, pomnóż opłatę za wydanie razy trzy.

Gdzie złożyć wniosek o wyrobienie dokumentu

Masz już wszystkie dokumenty i potwierdzenie wniesienia opłaty za wyrobienie dokumentu? Wniosek o paszport dla dziecka można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajduje się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich – w tym linku zobaczysz wszystkie adresy urzędów wojewódzkich.

Ile musisz czekać na paszport dla dziecka?

Z reguły jest to okres do 30 dni. Przy składaniu wniosku o wyrobienie dokumentu urzędnik poda dokładny termin odbioru paszportu. Uwaga! W sytuacjach losowych, związanych np. z pogrzebem członka rodziny, można złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Dostaje się go szybciej niż zwykły paszport, jednak jest ważny jedynie przez do 12 miesięcy.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru, możesz zrobić to online. Musisz wejść na stronę usługi: Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy, wpisując numer sprawy, który znajdziesz na potwierdzeniu złożenia wniosku. Jeśli chcesz możesz zadzwonić do urzędu wojewódzkiego, w którym złożono wniosek i również podać numer sprawy. W tym linku znajdziesz numery telefonów do urzędów wojewódzkich.

Dokument tożsamości dla dziecka przyda się podczas podróży do Chorwacji
Jadąc do Makarskiej w Chorwacji dziecko może mieć tylko dowód osobisty. Jadąc jednak do Dubrownika trzeba przekroczyć granicę w Bośni i paszport jest tu potrzebny!

Kto może odebrać paszport i ile jest ważny?

Odebrać paszport może jeden z rodziców czy opiekunów prawnych w punkcie paszportowym, gdzie złożono wniosek. Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości, np. dowód osobisty. Musisz wiedzieć, że jeśli posiadasz poprzedni paszport dziecka, to należy przynieść go do punktu paszportowego, gdzie zostanie anulowany. Paszport dla dziecka do 13. roku życia ważny jest przez 5 lat. W dokumencie znajduje się data upływu ważności. Dla dziecka w wieku 13-17 lat paszport jest ważny przez 10 lat.

Podsumowanie

Sami widzicie, ile z tym zachodu, by uzyskać paszport dla dziecka. Dlatego ważne jest, by wyrobienie dokumentu organizować to nie na ostatnią chwilę. Potrzebujecie czasu, by spokojnie zebrać potrzebne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające zniżki, zrobić dziecku zdjęcie i znaleźć czas na wizytę w punkcie paszportowym i wypełnienie wniosku. Dwójka rodziców czy opiekunów prawnych ma łatwiej, natomiast rodzic czy opiekun samotnie wychowujący dziecko musi dostarczyć jeszcze dodatkowe dokumenty. Ważne jest więc, by dbać o paszport dla dziecka, nie zgubić go ani nie niszczyć, bo wyrobienie nowego – jak sami przeczytaliście – to po prostu droga przez mękę…

Bez paszportu dla dziecka do Bośni nie wjedziesz
O ile do Bośni od niedawna osoby dorosłe mogą wjechać bez paszportu, na dowód osobisty, to jednak wybierając się na Bałkany zadbaj, by dziecko miało paszport.

Czytaj również:

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się nim z innymi!