Ścieżki
Mojego
Świata

przejazdy bezpłatne

Gdańska Karta Mieszkańca i bezpłatne przejazdy? Tak! Nowa funkcjonalność karty powoduje, że można dodać do niej uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Chodzi oczywiście o przejazdy komunikacją miejską. Od teraz jest możliwość dodania dokumentu uprawniającego do ulgi do swojej karty.

Gdańska Karta Mieszkańca

Gdańska Karta Mieszkańca a ulgi

Osoby, którym przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w sieci transportu, organizowanej przez ZTM w Gdańsku, to m.in. dzieci i młodzież niepełnosprawna czy osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z przewodnikiem. Od teraz ich Gdańska Karta Mieszkańca umożliwia dodanie dokumentu uprawniającego do tej ulgi.

Korzyści? Dzięki temu osoby, którym przysługują bezpłatne przejazdy nie będą musiały mieć przy sobie innych dokumentów. Wystarczy im sama Gdańska Karta Mieszkańca, do której dodadzą uprawnienia, które zostaną sczytane podczas kontroli biletowej. Mniej dokumentów, mniej kart, to większa wygoda i mniejsza szansa, że coś się zgubi lub zawieruszy.

Gdańska Karta Mieszkańca

Jak dodać dokumenty do Karty Mieszkańca

Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl, wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. „Osoby, które ukończyły 70 lat życia” albo „Honorowi dawcy krwi”), dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie. Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

Dla kogo bezpłatne przejazdy

Z nowej funkcjonalności Karty Mieszkańca mogą korzystać:

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z towarzyszącym im przewodnikiem,
 • senatorowie i posłowie na Sejm,
 • Honorowi Obywatele Miasta Gdańska,
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun,
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnik,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem,
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun,
 • dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa,
 • honorowi dawcy krwi,
 • osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku,
 • osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”.
bezpłatne przejazdy

Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży

Pakiet bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 pozostaje ważny do 30 września 2021 roku. Aktualnie żadne czynności nie są w tym przypadku wymagane.

Fot: Dominik Paszliński/materiały prasowe Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Przeczytaj również:

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się nim z innymi!